Hållbarhet

Hartman - ansvarsfullt företagande i över 160 år

Ansvarsfullt företagande har alltid varit viktigt, men under de senaste åren har det blivit ännu viktigare. Kraven på ansvarsfullt agerande ökar från alla håll och vi vill svara upp mot dessa krav på bästa möjliga sätt. 

Hartman är en sedan länge etablerad organisation som också har arbetat målmedvetet för att främja ett ansvarsfullt agerande som en del av sin affärsstrategi. De nya rapporteringskraven har gjort det möjligt för oss att närmare reflektera över våra dagliga åtgärder inom hållbarhetsområdet. Detta är ett utmärkt tillfälle att identifiera goda dagliga rutiner och utforska möjligheter att förbättra och göra ännu bättre. 

Mycket har hänt under Hartmans över 160-åriga historia. Det vi har lärt oss är att om du vill lyckas i en snabbt föränderlig och utvecklande värld är det också viktigt att regelbundet se över dina egna verksamhetsmodeller. Det innebär att det är viktigt att hålla fast vid god praxis, att lära sig av det som inte fungerar och att utvecklas och anpassa sig till kraven från världen runt omkring oss. 

Under de senaste åren har vi sett många banbrytande händelser som än en gång har visat att det inte finns någon tid att vila på lagrarna när det gäller utveckling och ansvar. Att göra affärer på ett ansvarsfullt sätt är en del av vardagen och dess betydelse blir allt viktigare.   

Vi har nu bestämt oss för att bygga en helt ny hållbarhetsstrategi som bygger på tre olika delar: miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar. Vår målsättning är att arbeta aktivt med dessa frågor och att regelbundet välja ut utvecklingsområden från dessa områden att arbeta vidare med i våra enheter.

Effekterna av sanktionerna mot Ryssland

I samband med EU:s sanktioner mot Ryssland som en följd av angreppskriget mot Ukraina. Hartman Järn Ab följer dessa sanktioner och deras utveckling. Vi gör våra egna bedömningar och fattar beslut utifrån vår bästa kunskap om sanktionernas inverkan på våra leveranskanaler. 

Hartman Järn Ab följer EU:s bestämmelser och kräver att dess leverantörer gör detsamma.

Hållbar utveckling

Hartman har tagit steg mot att bli självförsörjande på el.

PEFC

Ansvarsfull upphandling av trä.

Tips för energibesparing

Hur man sparar el hemma och på jobbet.

Whistleblower rapporteringskanal

En konfidentiell, elektronisk rapporteringskanal.