Beställnings- och leveransvillkor

Hartman Järn (senare försäljaren) förbinder sig att följa Suomen Rautakauppayhdistys ry / Rasi ry:s allmänna försäljningsvillkor vad gäller konsumenthandeln, annonseringen och marknadsföringen och de regler och rekommendationer som hör till den.

Försäljaren levererar huvudsakligen varor endast till fastlandet där det finns fast vägförbindelse. Ifall du vill beställa varor till Åland, skärgårdsområden, inlands öar (utan vägförbindelse) eller till norra Finland, ta först kontakt med försäljaren för att försäkra dig om ifall leveransen går att ordna och det tillkommer övriga kostnader.

Äganderätten till den sålda varan hålls hos försäljaren tills köpepriset, inklusive eventuella dröjsmålsräntor, är erlagt. Köparen har inte rätt att överlåta varan vidare, infoga den med annan egendom eller på annat sätt bestämma över den som ägare. Försäljaren har rätt att förbjuda att varan överlåts vidare eller monteras ifall kunden har räkningar som förfallit eller det annars finns skäl att tro att kunden inte kan sköta om de öppna fakturorna. Försäljaren har i detta fall rätt att ta tillbaka varan och dra bort från krediteringssumman alla de kostnader som uppkommit på grund av retuneringen samt 25% av köpesumman.

Betalningarna

Vid inköp på faktura har försäljaren rätt att debitera kunden eventuella tilläggskostnader som uppkommit på grund av leveransen.


Minimifrakt                     15 €
Faktureringstillägg         4 €
Påminnelseavgift           10 € (av konsumenter enligt perintäL 10 a §)