Beställnings- och leveransvillkor

1.      Allmänt

Hartman Järn Ab (senare försäljaren) följer bestämmelser och rekommendationer för konsumenthandel, reklam och marknadsföring. Dessa beställnings- och leveransvillkor tillämpas för privatkunder. För företagskunder tillämpas dock punkt 1, 3, 4.1 och 10 i dessa beställnings- och leveransvillkor. Till övriga delar tillämpas Suomen Rautakauppayhdistys ry / Rasi ry:s allmänna försäljningsvillkor (www.rasi.fi/media/yleiset-myyntiehdot.pdf) för företagskunder.

I nätbutiken kan personer under 15 år göra inköp endast med vårdnadshavarens samtycke. Minderåriga kan endast betala med nätbetalning.

Försäljaren levererar varor i huvudsak endast till fastlandet i Finland, dit det finns en fast vägförbindelse. Ifall kunden önskar beställa varor till Åland, skärgårdsområden, öar i Insjöfinland (utan vägförbindelse) eller nordligaste Finland bör kunden först kontakta försäljaren och försäkra sig om att leverans är möjlig och om den orsakar tilläggskostnader. Vid köptillfället godkänner kunden försäljarens beställnings- och leveransvillkor och att försäljaren får vara i kontakt med kunden genom textmeddelanden och e-post i ärenden som berör beställningen.

2.      Avtalets uppkomst

Ifall försäljaren har gett en offert, träder avtalet i kraft när kunden meddelat att denne godkänner den ikraftvarande offerten och försäljaren mottagit denna information. I annat fall träder avtalet i kraft när försäljaren bekräftat kundens beställning. I nätbutiken skickas beställningsbekräftelsen till kundens angivna e-postadress.

3.      Överförande av äganderätt

Föräljaren förbehåller sig äganderätten till varan fram tills att köpesumman i sin helhet är betald.

Försäljaren har även rätt att neka överlåtelse eller installation av vara, ifall försäljaren har förfallna fakturafordringar att få av kunden eller om det finns annan grund som påvisar att kunden inte är kapabel att fullgöra sina öppna betalningar. Försäljaren har i denna situation rätt att återta den sålda varan och från krediteringsbeloppet minska alla utgifter som uppkommit p.g.a. återtagandet samt 25 % av försäljningspriset.

4.      Beställning av varor

4.1.  Betalning

I försäljarens nätbutik genomförs betalningarna via Paytrails nätbetalningstjänst. Paytrail behandlar reklamationer som berör betalningar. Betalningsdistributörens kontaktuppgifter hittas här: www.paytrail.com/yhteystiedot.

I samband med betalningen måste kunden vara beredd att säkerställa sin identitet med bankkoder eller mobilbekräftelse. Kundens kredit- och bankuppgifter sparas inte vid betalningen.

Försäljaren har vid fakturering av kunder med konto hos Hartman rätt att debitera möjliga till leveransen hörande tilläggsdebiteringar.

Faktureringstillägg                  4 €
Påminnelseavgift                    10 € (av konsumenter enligt lagen om indrivning L 10 a §)

4.2.   Godkännande av beställningen

Kunden godkänner sin beställning i samband med betalningen och beställningen kan efter det inte längre ändras i nätbutiken. Ifall kunden önskar göra ändringar till beställningen efter att den har blivit betald, bör kunden kontakta försäljaren.

Kunden får en beställningsbekräftelse genast efter att beställningen har blivit gjord. Ifall kunden inte får någon beställningsbekräftelse genast efter att beställningen har blivit gjord, har beställningen inte registrerats korrekt i försäljarens system. I detta fall bör kunden genast kontakta försäljaren.

Kunden får sin beställningsbekräftelse till den angivna e-postadressen direkt efter att försäljaren har behandlat kundens beställning. I beställningsbekräftelsen framkommer information om beställningen och uppskattad leveranstid. Kunden bör spara denna beställningsbekräftelse.

Ifall någon av kundens beställda produkter är tillfälligt slut eller om den ifrågavarande produkten har en avvikande leveranstid, är försäljaren i kontakt med kunden.

4.3.  Rätt att avvisa beställning

Försäljaren har vid behov rätt att avvisa/inte godkänna kundens beställning. I detta fall är försäljaren i kontakt med kunden.

5.      Leverans av varor

5.1.   Leveranstid

Varans tillgänglighet och uppskattade leveranstid meddelas i samband med beställningen. Leveranstiden kan variera varuspecifikt. Även kampanjer och allmänna högtider kan påverka leveranstiden. Leveranstiden för lagervaror är i medeltal ca 3-6 vardagar efter att beställningsbekräftelsen har sänts till kunden. Leveranstiden för leveransförsäljningsprodukter kan vara längre än detta. Den mer exakta leveranstiden fastställs när försäljaren behandlar beställningen.

Ifall du som leveranssätt har valt hämtning från försäljarens butik, Postens avhämtningsställe eller paketautomat, meddelas du när beställningen är klar för avhämtning. Ifall du hämtar varan från försäljarens lager, notera att den bevaras i 2 veckors tid efter att avhämtningsnotisen skickats.

Ifall behandlingen och/eller leveransen av varan blir längre än uppskattat, meddelar försäljaren detta snarast till kunden.

5.2.   Leveranskostnader

Leveranskostnaderna framkommer i samband med beställningen. Kunden betalar endast de leveranskostnader som meddelats i samband med beställningen.

Leveranskostnader för varorna bestäms utifrån det valda leveranssättet, varornas storlek, vikt och leveransadressens avstånd. Servicen som inkluderas i leveransavgifterna beskrivs mer noggrant under de nedanstående leveransalternativen.

5.3.  Leveransalternativ

Beställningarna levereras till den adress som kunden uppgett. Eventuella produktspecifika specialleveransvillkor meddelas alltid skilt i samband med beställningen.

Hemleveransservicen berör i huvudsak enbart adresser på fastlandet i Finland, dit det finns en fast vägförbindelse. Ifall du önskar beställa varor till Åland, skärgårdsområden, öar i Insjöfinland eller till de nordligaste delarna av Finland, ta först kontakt med försäljaren och försäkra dig om att leveransen är möjlig och ifall det orsakar eventuella tilläggsavgifter.

Beställda varor kan även hämtas från den av försäljarens butiker som kunden har valt eller Postens avhämtningsställe. Det är möjligt att hämta små varor från postens paketautomat.

Ifall beställningen av lagervaror innehåller mer än en vara, strävar vi efter att leverera varorna som en försändelse.

Vid leverans av leveransförsäljningsvaror använder vi i huvudsak våra varuleverantörers transportavtal, varvid leveranssättet är leverantörsspecifikt. Ifall flera olika varor beställs samtidigt från samma varuleverantör, strävar vi efter att leverera hela beställningen som en försändelse.

5.3.1. Avhämtning från butiken

Att avhämta varor som beställts via nätbutiken från försäljarens butik, är ett avgiftsfritt leveransalternativ för kunden. Ifall kunden väljer butiksavhämtning som leveranssätt, skickar försäljaren e-post till kundens angivna adress där det framkommer varifrån varorna kan hämtas när de är klara för avhämtning.

Kunden bör avhämta sina varor inom två veckor från att meddelandet mottagits. Vid avhämtningen bör kunden uppvisa beställningsbekräftelsen eller meddelandet som försäljaren skickat samt kundens identitetsbevis.

5.3.2. Avhämtning från postens automat eller postkontor

Om ni valt avhämtning från posten kan ni välja antingen den närmaste paketautomaten eller det närmaste postkontoret. Aktuell information om postens villkor och alternativ kan läsas från www.posti.fi/sv tai www.posti.fi/sv/privat/paket-och-uppfoljning/folj-upp-och-ta-emot/hamta-ut-forsandelse

5.3.3. Postens hemleverans

Valet av någon av postens hemleveransalternativ sker inom ramen för postens leveransvillkor vars aktuella information kan läsas mer detaljerat på adressen www.posti.fi/sv tai www.posti.fi/sv/privat/paket-och-uppfoljning/folj-upp-och-ta-emot/hemleverans

Kunden bör försäkra sig om att någon är på plats och mottar, kontrollerar och kvitterar varorna när de anländer till leveransadressen. Kunden bör även se till att rutten till leveransadressen är körduglig och bärande och att man enkelt kommer fram till avlastningsstället även med kombinationsfordon, ifall den beställda varan kräver det. Kunden bör också se till att leveransens avlastningsplats är i sådant skick att det är möjligt att lämna och avlasta leveransen omedelbart och utan att skada varan.

Ifall kunden eller en av kunden befullmäktigad person inte är närvarande vid överenskommen leveranstidpunkt, delar posten ut ett kontaktbudsmeddelande till kunden. I detta fall kan man mot avgift beställa ny leverans av varan. Posten bevarar transportenheten veckan den anlänt samt en hel kalendervecka efter det, varefter försändelsen returneras till avsändaren och de uppkomna utgifterna står kunden för.

Ifall posten inte når kunden på det angivna telefonnumret, är försäljaren inte skyldig att leverera varan. Om leveransen fördröjs p.g.a. att kunden inte nås inom den överenskomna tiden, blir kunden skyldig att betala utgifterna för förvaringen av varan. Om kunden inte är i kontakt med posten i enlighet med kontaktbudsmeddelandet, returneras varorna till ursprungsadressen och kunden debiteras utgifterna som orsakats av detta. I detta fall returneras den kvarvarande köpesumman åt kunden.

5.3.4. Försäljarens hemleverans

Kunden får varan levererad till köparens angivna leveransadress. Leveransavgifterna inkluderar avlastning av leveransen till en plats, i huvudsak bredvid bilen. Till leveransen hör dock inte att flytta varan in i byggnaden/övre våningen. Man bör kunna visa en tydlig plats för leveransen, dit det går enkelt att avlasta direkt från fordonet, t.ex. med bakgavellyft eller lyftkran.

Kunden skall i samband med beställningen meddela sitt telefonnummer, som fraktchauffören kan ringa för att komma överens om leveransens detaljerade tidpunkt. Distribueringen sker i tätorter må–fre kl. 8–16 och i andra delar av landet i huvudsak kl. 9–14.

Kunden bör säkerställa att någon är på plats och tar emot, kontrollerar och kvitterar varorna när de anländer till leveransadressen. Kunden bör också se till att vägen till leveransadressen är tillräckligt körduglig och bärande samt att man smidigt kommer till avlastningsstället med ett kombinationsfordon, ifall den beställda varan så kräver. Kunden bör också se till att leveransens avlastningsplats är i sådant skicka att lämnandet och avlastningen av varorna går att genomföra omedelbart och utan att skada varorna.

Ifall kunden inte nås på det angivna telefonnumret, är försäljaren inte skyldig att leverera varan. Om leveransen dröjer på grund av att kunden inte nås under överenskommen tid, blir kunden skyldig att betala kostnaderna som uppstår för bevaringen av varan. Ifall kunden inte nåtts inom en vecka från den angivna leveranstiden, returneras varorna till ursprungsadressen och kunden står för utgifterna som uppstått. I detta fall returneras den kvarstående köpesumman till kunden.

6.      Kontroll av beställning

Kunden, eller en av kunden befullmäktigad person, bör omedelbart kontrollera att beställningens innehåll är intakt och motsvarar det som kunden beställt samt medföljande fraktsedel och forsedel. Skicket på de beställda varorna bör kontrolleras inom sju (7) dagar från att leveransen anlänt. Ifall det uppstår problem med leveransen eller de beställda varorna, bör kunden göra följande:

a)  göra en skriftlig beskrivning över felen/problemen i fraktsedeln eller forsedeln, innan undertecknandet av fraktsedeln eller forsedeln

b)  omedelbart kontakta försäljaren

Ifall kunden inte gör en anteckning i fraktsedeln eller forsedeln över sådana fel, som är tydliga när produkten mottas, lämnar ansvaret för dessa fel till kunden. Transportdokumenten löns alltid att bevara.

7.      Byte och returnering av produkt

Ifall kunden är missnöjd med den beställda varan, bör kunden vara i kontakt med försäljaren. Försäljaren hjälper även vid frågor som berör byte och returnering av varor. 

7.1.   Ångerrätt och uppgörande av meddelande om avbeställning

Kunden har rätt att ångra sin nätbutiksbeställning genom att meddela om avbeställning åt försäljaren inom fjorton (14) dagar från att varan mottagits. Varans returrätt begränsas av bestämmelserna i konsumentskyddslagens 6. kapitel 16 §. Varor som tillverkats, ändrats eller på annat sätt skräddarsytts enligt kundens beställning, har ingen returrätt.

Om kunden endast returnerar varan eller lämnar den ohämtad, är det inte en avbeställning. För att använda sig av ångerrätten bör kunden vara i kontakt med försäljaren för att komma överens om detaljerna kring returneringen och för att göra meddelandet om avbeställning.

Ifall kunden ämnar använda sig av ångerrätten, är kunden vårdpliktig över produkten. Om kunden avbeställer en vara efter att den tagits i användning, blir kunden skyldig att ersätta värdeminskningen till försäljaren, såtillvida att värdeminskningen inte beror på nödvändig hantering vid kontroll av varans natur, egenskaper och funktionalitet.

7.2.  Returnering av varor

Varorna skall returneras till den butik som varorna hämtats från, inom fjorton (14) dagar efter att meddelandet om avbeställning gjorts.

Försäljaren står för returneringskostnaderna för paket i postpaketsstorlek (förutom frakten), när kunden skickar tillbaka varan genom att använda returneringsinformationen som försäljaren ger i samband med returen av varan.

Kunden står för returneringskostnaderna av tunga och stora leveranser. Varornas returneringskostnader är lika stora som leveranskostnaderna i köpkorgen och beställningsbekräftelsen. Ifall kunden returnerar en vara i fraktstorlek, bör kunden innan returneringen vara i kontakt med försäljaren för att komma överens om returneringen. Returneringsavgiften uppbärs på så vis att beställningens leveranskostnader inte returneras, varvid kunden inte behöver betala någon returfrakt.

Kunden står för eventuella andra till returen tillhörande direkta och indirekta kostnader (t.ex. nödvändigt förpackningsmaterial, resekostnader).

7.3.  Återbetalningar

Försäljaren återbetalar köpesumman på den avbeställda beställningen samt leveransavgiften enligt det billigaste standardleveransalternativet. Leveranskostnaderna samt faktureringstillägget betalas tillbaka i sin helhet endast om kunden returnerar alla beställda varorna. Tilläggskostnader för att kunden valt ett leveranssätt som avviker från standardleveransalternativet krediteras inte.

Vid återbetalning används det betalningsmedel som varan ursprungligen betalats med. Återbetalningar görs inte vid butikskassor. Inga utgifter uppstår förkunden vid återbetalningen. Återbetalningen sker inom fjorton (14) dagar efter att försäljaren fått tillbaka varorna eller från det att kunden kunnat bevisa att varorna returnerats, beroende på vilkendera av tidpunkterna som infallit tidigare.

Ifall beställningen blivit betald via nätbanken returneras pengarna efter att kunden meddelat sitt kontonummer till Paytrail. För att summan skall kunna återbetalas till kunden bör kunden registrera sig till Paytrails tjänst, där kontonumret behandlas. Paytrail skickar registreringsinstruktionerna till kunden via e-post.

Ifall försäljaren levererat en skadad eller felaktig vara till kunden, bör kunden snarast vara i kontakt med försäljaren för mer information om tillvägagångssättet. I dessa fall står försäljaren för leveranskostnaderna för en ny motsvarande produkt. Ifall man inte kommit överens om returneringen med försäljaren, ersätts inte varorna.

8.      Garanti

En garanti är ett frivilligt tilläggsskydd för varan, som ges av varans tillverkare eller importör. Garantin ersätter materialfelen och de fel som har uppstått vid normal användning av varan. Varans eventuella garantitid framkommer ur produktinformationen. Garantigivaren svarar för fel och andra saker som beskrivs i garantin som uppkommit inom garantitiden. Mer detaljerade villkor framkommer av garantivillkoren som kommer med varan. Ifall kunden har frågor som berör garantin, bör denne kontakta garantigivaren d.v.s. tillverkaren eller importören.

Forsedeln som medföljer vid leveransen av varan fungerar som garantikvitto och följaktligen bör den sparas under hela garantitiden. Garantitiden börjar löpa från datumet på fakturan eller köpekvittot och fortlöper fram till att garantitiden gått ut. Möjliga reparationer eller motsvarande åtgärder påverkar inte garantitidens längd.

9.      Möjliga kvalitetsfel

Försäljaren har ett lagstadgat felansvar, ifall varan är bristfällig. Felansvaret gäller oberoende om varan har en garanti eller om garantitiden gått ut. Ifall kunden noterar fel i varan, bör denne först vara i kontakt med försäljaren för att komma överens om hur varan skall repareras eller returneras. I detta fall kan försäljaren instruera hur returen bäst arrangeras och kan försäkra sig om att situationen sköts sakenligt och felfritt.

10.      Tydligt felaktiga prisuppgifter

Försäljaren förbehåller sig rätten till att annullera beställningarna, ifall det har skett ett tydligt fel i prissättningen. Med tydligt felaktiga prisuppgifter avses felprissättning av varan, varvid priset på varan skiljer sig markant och tydligt från varans korrekta pris, eller vad man kan förvänta sig att en motsvarande produkt kostar. I sådana fall skiljer sig priset på varan så mycket från varans rätta pris, att man anser att kunden förstått varans felaktiga prissättning.

11.      Övermäktigt hinder

Försäljaren ansvarar inte för fördröjningar och/eller skador som uppstått p.g.a. övermäktigt hinder. Som ett övermäktigt hinder räknas sådana hinder som är utanför försäljarens påverkningsmöjligheter, som försäljaren omöjligen kunnat förutse eller vars följder försäljaren inte kunnat undvika. Exempel på övermäktiga hinder är bl.a. naturfenomen, stridsåtgärder, personalens insjuknande, import- och exportförbud samt leveransstörningar. Om det övermäktiga hindret fortskrider över tre (3) månader, har både försäljaren och kunden rätt att häva köpet utan ersättnings- eller dröjsmålspåföljder. 

12.      Tvistlösning

Ifall det uppstår meningsskiljaktigheter mellan försäljaren och kunden gällande beställningen, leveransen eller varan, bör tvisten i första hand lösas genom förhandlingar parterna emellan. Om meningsskiljaktigheten inte går att lösa via förhandlingar, kan konsumenten föra ärendet vidare till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv). Innan ärendet förs till konsumenttvistenämnden, bör konsumenten vara i kontakt med konsumentrådgivningen (www.kkv.fi/sv).

13.      Kundkommunikation

Genom att godkänna försäljarens beställnings- och leveransvillkor godkänner kunden även skickandet av kundbetjäningsmeddelanden. Försäljaren kan skicka meddelanden gällande kundens beställning och leverans. Information om bevaring och hantering av kunduppgifter hittas från försäljarens dataskyddsbeskrivning (www.hartman.fi/sv/tietosuojaseloste).

När kunden registrerar sig i försäljarens nätbutik kan kunden välja om denne godkänner eller förbjuder skickandet av marknadsföringsmeddelanden. Försäljaren kan skicka marknadsföringsmeddelanden till de kunder som gett marknadsföringstillstånd. Marknadsförings- och kundbetjäningsmeddelanden skickas till kundens angivna e-postadress eller telefonnummer.

14.      Ändring av villkor

Försäljaren förbehåller sig rätten till att ändra beställnings- och leveransvillkor t.ex. på grund av lagändringar. De senaste uppgifterna om ändringar finns i beställnings- och leveransvillkoren.

15.      Informationssäkerhet i nätbutiken

Försäljarens nätbutik är pålitlig och försäljaren ser till att kunduppgifterna hanteras och bevaras ändamålsenligt. Tilläggsuppgifter om försäljarens informationssäkerhet finns i försäljarens dataskyddsbeskrivning www.hartman.fi/sv/tietosuojaseloste

16.      Kontaktuppgifter

Våra försäljares kontaktuppgifter finns på adressen: www.hartman.fi/sv/yhteystiedot.