Hartmanille on myönnetty PEFC-sertifikaatti

Ansvarsfull trävaruhandel

PEFC Finland har beviljat Hartman Järn Ab PEFCs spårbarhetscertifikat (CoC) samt licens att använda PEFCs logotyp och märkning på basen av Det Norske Veritas utförd certifieringsrevision. PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) är ett internationellt skogscertifieringssystem med hjälp av vars spårbarhetscertifiering (Chain of Custody) företag som tillverkar, marknadsför eller använder träbaserade produkter kan visa att virkesråvaran kommer från skogar som sköts på ett hållbart sätt. Uppgifter om virkets ursprung blir allt viktigare ju mer miljömedveten marknaden blir. PEFCs spårbarhetscertifikat vittnar om Hartmans ansvarsfullhet gentemot sina kunder och mot miljön. Läs mera PEFC

Det Norske Veritaksen suorittaman auditoinnin perusteella on  Hartman Rauta Oy:lle helmikuussa 2019 myönnetty puun alkuperän PEFC CoC-serfikaatti Det Norske Veritaksen toimesta sekä PEFC-merkin käyttöoikeus PEFC Suomen toimesta. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, jonka puun alkuperän seurantajärjestelmän (Chain of Custody) avulla puutuotteita valmistava, myyvä tai käyttävä yritys varmistaa luotettavasti, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta. Tieto puun alkuperästä on yhä tärkeämpää ympäristötietoisemmiksi muuttuvilla markkinoilla. PEFC-sertifikaatti on vahva viesti Hartman Rauta Oy:n vastuullisuudesta asiakkaitaan ja yhteistä ympäristöä kohtaan. Katso PEFC CoC-sertifikaatti sekä kuvaus alkuperän seurantaprosessista oheisesta liitteestä PEFC Certificate Hartman 2019 Lue lisää PEFC-sertifikaatista tästä