Hartmanille on myönnetty PEFC-sertifikaatti

Ansvarsfull trävaruhandel

PEFC Finland har beviljat Hartman Järn Ab PEFCs spårbarhetscertifikat (CoC) samt licens att använda PEFCs logotyp och märkning på basen av Det Norske Veritas utförd certifieringsrevision. PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) är ett internationellt skogscertifieringssystem med hjälp av vars spårbarhetscertifiering (Chain of Custody) företag som tillverkar, marknadsför eller använder träbaserade produkter kan visa att virkesråvaran kommer från skogar som sköts på ett hållbart sätt. Uppgifter om virkets ursprung blir allt viktigare ju mer miljömedveten marknaden blir. PEFCs spårbarhetscertifikat vittnar om Hartmans ansvarsfullhet gentemot sina kunder och mot miljön. Läs mera PEFC