Elbastuugnar

Visa som Rutnät Listvy

Artiklar 1-15 av 29

Sida
per sida
Sätt fallande sortering
 1. El-bastuaggregat 6kw Top Steel Harvia
 2. El-bastuaggregat Harvia Cilindro pc70
 3. El-bastuaggregat Harvia Cilindro PC70XE steel 7,0 kW
 4. El-bastuaggregat Harvia Cilindro PC90
 5. El-bastuaggregat Harvia Cilindro PC90XE steel 9,0 kW
 6. El-bastuaggregat Harvia Vega BC60
 7. El-bastuaggregat Harvia Vega BC80
 8. El-bastuaggregat Top Steel 6kw Harvia
 9. Harvia datakabel WX315 10m
 10. Harvia infällningsram HPC1
 11. Harvia infällningsram HPC2
 12. Infällningsram Saana RST Narvi
 13. Infällningsram Saana svart Narvi
 14. Kabel till kontrollpanel WX252 Harvia 10 m Outlet
  Kabel till kontrollpanel WX252 Harvia 10 m
 15. Kabel till kontrolpanel Narvi
Visa som Rutnät Listvy

Artiklar 1-15 av 29

Sida
per sida
Sätt fallande sortering

Bastuaggregat för stora och små bastur - välj rätt effektnivå

Valet av effektnivå för ditt bastuaggregat beror på om den är avsedd för en stor eller liten bastu. Ett för litet aggregat förlänger bastuns uppvärmningstid, medan ett för stort bastuaggreagt minskar stenarnas absorptionsförmåga. Välj därför alltid effekt (kW) utifrån bastuns volym (m3).När du känner till bastuns kubikvolym (dvs. bredd x djup x höjd) kan du börja titta på bastuugntillverkarnas effekttabeller. Olika bastuaggregatmodeller producerar värme på olika sätt och deras värmekapacitet beror också på de material och den isolering som används i bastun och på mängden stenar. Så när du känner till bastuns volym ska du alltid jämföra den direkt med tillverkarens anvisningar och tabell. En traditionell bastu för 3-4 personer har vanligen en bastuaggregat på cirka 6 kilowatt. 8 kW räcker för att värma även en större bastu. 

Hur snabbt värms en elektrisk bastuugn upp?

I genomsnitt värmer en elektrisk bastuaggregat upp en bastu på ungefär en timme, kanske mindre, beroende på  önskemål om temperatur och bastuns storlek samt aggregatets effektförhållande. Den andra timmen går sedan åt till själva bastun. Under den första timmen förbrukas mest el för att värma upp den kalla bastun till rätt temperatur.

Hur mycket el förbrukar ett elektriskt bastuaggregat?

Förbrukningen av ett elektriskt bastuaggregat beror till stor del på effekten av bastuaggregatet i bastun och hur länge det är på. Till exempel förbrukar en 6 kW elektrisk bastuugn i genomsnitt 4-5 kWh under den första timmen och cirka 3-4 kWh under den andra timmen. Totalt sett förbrukar en elektrisk bastuugn cirka 7-9 kWh el under två timmar. Ett bastuaggregat med ett par kilowatt mer förbrukar cirka 10-13 kilowattimmar under samma period.Energiförbrukningen kan också minskas genom att hålla bastutiden optimal, dvs. genom att gå in i bastun så snart det är varmt och stänga av omedelbart efter bastun. Om det finns många stenar i bastuaggregatet kan man stänga av det innan man avslutar bastun. 

Hur många stenar ska man ha?

Du kan kontrollera antalet stenar i bastuaggregatet enligt tillverkarens bruksanvisning för elaggregatet. Antalet stenar anges vanligen som riktvärde i kilogram och varierar mellan 20 och 200 kg. För mindre kaminer räcker det med 20 kg, men när kaminens kilowattimmar närmar sig 10 kan antalet kilo stiga till över 100 kg. När du väljer stenar till ett eldaggregat är det också värt att uppmärksamma stenarnas storlek. Ett litet bastuaggregat kommer ofta att ha mindre stenar, till exempel 5-10 cm, medan en vedeldad bastuugn kommer att ha stenar som är flera gånger större. 

Ett bastuaggregat har en lång livslängd, så det kommer säkert att bli aktuellt att byta ut stenarna någon gång. Det är en bra idé att byta ut stenarna regelbundet, eftersom stenar som har blivit gamla försämras med tiden. Åldrade stenar indikeras till exempel av att krossade stenar och damm samlas under spisen och att stenarna missfärgas på ytan. Föråldrade stenar är också mer benägna att flisa. Se även anvisningarna för lastning av stenar i kaminen. 

Säkerhet och säkerhetsavstånd för bastuaggregat

Säkerhetsavståndet för en beror på spismodellen. Till exempel kräver så kallade slutna bastuaggregat inte ett lika stort säkerhetsavstånd som de med öppen front. I tillverkarens bruksanvisning anges vilka säkerhetsavstånd som krävs för varje modell. Av brandsäkerhetsskäl är det viktigt att säkerhetsavstånden iakttas så att aggregatet befinner sig tillräckligt långt från brännbara material som väggpaneler och tak.Det säkerhetsavstånd och den modell av värmare som anges av tillverkaren av värmaren har ett stort inflytande på utformningen av moderna bastur. Att placera värmaren så att säga mitt i stockarna har blivit populärt, men alla värmare tillåter inte denna placering. Om du är osäker kan du också be kamintillverkarna direkt om råd. Harvia och Narvi har till exempel omfattande instruktioner för kaminer.

Installation och första uppvärmning av ett bastuaggregat

Installationen och den första uppvärmningen ska göras noggrant. Om du ersätter ett gammalt bastuaggregat med en ny, se till att spänningen är avstängd innan du kopplar bort den gamla apparaten. Du kan koppla bort elanslutningarna själv, men endast en kvalificerad elektriker bör ansluta den nya till elnätet. När bastuaggregatet och dess fästanordningar har avlägsnats ska du kontrollera fästpunkternas skick och det omgivande golvet och de omgivande väggarna. Vid behov kan fästpunkten förstärkas för att säkerställa att konstruktionen förblir hållbar.

När man bygger en ny bastu ska man också installera nödvändiga skyddsräcken och konstruktioner samt en stödplatta för aggregatet. Mät alltid noggrant de säkerhetsavstånd som anges av ugnstillverkaren, även när du byter ut en gammal ugn. Även om den nya elektriska bastuugnen är lika stor i kilowatt som den gamla, kan bastuugnsmodellen kräva olika säkerhetsavstånd jämfört med den gamla bastuugnen.

När det nya bastuaggregatet har installerats, säkerhetsavstånden och säkerhetskonstruktionerna har säkrats och apparaten har kopplats till elnätet av en fackman kan du placera stenarna i spisen. Elbastun är redo för det första uppvärmningstillfället, förvärmningen. Observera att installationsstegen och anvisningarna för förvärmning för en vedeldad bastuugn skiljer sig från dem för en elektrisk bastuugn. En vedeldad kamin kräver också en rökkanal för bastun. 

Det är viktigt att den första uppvärmningen av en elektrisk bastu utförs noggrant och att tillräcklig ventilation tillhandahålls. Ett förvärmt bastuaggregat och stenar kan ge upphov till lukt, eftersom lagrat fett och andra föroreningar i ugnen och värmeelementen förbränns under uppvärmningen. Det är därför inte nödvändigtvis en bra idé att värma upp bastun för första gången.

Ett brett urval av Elbastuugnar produkter innehåller allt som behövs för att bygga ett nytt badrum eller renovera gammalt. Till badrummet och bastun hittar du i vår näthandel högklassiga produkter från Harvia, Narvi, Svedbergs och Pisla. Produkterna i Bastukaminer och bastugrytor -urvalet skickar vi ut samma dag och du får försändelsen snabbt och smidigt.