Tips för energibesparing

Hartman har tagit steg mot att bli självförsörjande på el. Finlands officiella klimatmål är att bli kolnetral år 2035. Detta kräver miljövänliga åtgärder av alla.

Hartman kommer att öka sin energisjälvförsörjning genom att investera i nya solkraftverk på taken till sina butiker. Genom att ta tillvara solenergin garanteras en självförsörjning under sommaren.

  1. Hur man sparar el hemma och på jobbet

Att investera i solpaneler kan vara ett dyrt projekt, även fast det underlättar hemmets och företagens energisjälvförsörjning. Man kan spara el med olika metoder utan dyra investeringar och på så sätt öka fastigheternas energieffektivitet. Till exempel i de finländska hushållen delas elförbrukningskostnaderna i stort sett enligt följande

  • ·         Uppvärmning 52 %
  • ·         Hushållsel 28 %
  • ·         Varmt bruksvatten 20 %

I företagen beror uppdelningen på fastigheternas användning och företagets verksamhet. Genom att utnyttja de allmänna energispartipsen kan man delta i energisparandet såväl hemma som på jobbet.

Uppvärmningens inverkan på elförbrukningen

Uppvärmningen är hemmets största elförbrukare. I eluppvärmda egnahem- eller radhus kan elförbrukningen ta närmare 10 000 kWh per år. Följande tips ger märkbara inbesparingar på uppvärmningskostnaderna.

1.       Om du har golvvärme, sänk värmen ett par grader. Golvvärmen ska kännas halvvarmt, inte hett. Om man har en timer kopplat, använd den och undvik att värma upp ett tomt och torrt badrum.

2.       Genom att sänka rumstemeperaturen ett par grader får man märkbara inbesparingar. 1°C lägre temperatur tar i genomsnitt 5% mindre värmeenergi.

3.       Se till att värme- och fuktighetsmätare fungerar

4.       Sänk värmen i såna rum som inte används hela tiden (lagerrrum, garage)

5.       Utnyttja eftervärmen genom att öppna bastudörren eller ugnsluckan efter användning.

6.       Släpp inte ut värmen utan stäng fönstren på vintern efter vädring. Vädra snabbt med korsdrag.

7.       Även gardinerna har inverkan för tjocka gardiner släpper inte kall luft att cirkulera i rummet.

8.       Sköt om luftventilationen. Rengör inkommande- och utgående ventiler regelbundet och justera den automatiska ventilationen enligt behov.

9.       Täta fönster och dörrar noggrannt. Bekanta dig med vårt urval av bl.a. fönstertätningar.

Belysningens inverkan på elförbrukningen

Tack vare LED-ljus och energieffektiva lampor har belysningens inverkan på elförbrukningen minskat avsevärt. Ändå kan dess andel av helhetsförbrukningen vara t.o.m. 4-5%. Med följande tips kan du minska på belysningens energiförbrukning:

1.       Släck ljuset när du lämnar rummet

2.       Billigare lampor slukar ofta mer energi så det lönar sig att satsa på kvalitet. Bekanta dig med vårt utbud av lampor så hittar du högklassiga alternativ till hemmets belysning.

3.       Planera belysningen effektivt och använd spotljus och arbetsljus som belyser just det området som behövs för arbetet.

4.       Utebelysningen tar sin del av elförbrukningen men är ändå viktigt under den mörka årstiden. Planera belysningen ute så att den inte lyser upp områden där ingen rör sig. Välj energieffektiva uteljus från vårt sortiment.

Hur spara hushållsel och varmt vatten

Till hushållsel hör många olika apparater som används dagligen. Maskiner som förbrukar el är kyl och frys, apparater för mattillverkning och tvätt, hemelektronik, bastuaggregat, VVS-maskiner och biluppvärmning.Med följande tips kan du minska på elförbrukningen:

1.       Vare sig det är disk eller tvätt av kläder tvätta alltid med full maskin. Tvätten kan även i vissa fall tvättas i 40° eftersom lägre temperatur sparar el. Använd Eco-program om möjligt.

2.       När du köper nya maskiner är det att föredra A eller A+-klasssens maskiner.

3.       Det lönar sig att torka tvätten utomhus eller i torkställning eftersom torktumlaren drar överraskande mycket el. Man kan också vädra kläderna ifall de inte är smutsiga. Till exempel rekommenderas en effektiv vädring för Merinoull istället för tvätt. Välj lämplig tork- eller vädringsställning för din gård.

4.       Att använda diskmaskin är i regel mer energieffektivt än att diska för hand. Att diska och skölja under rinnande vatten drar mycket el.

5.       Använd inte elektronik i onödan och stäng av dem efter användning. Apparaterna drar el när de star på stand by

6.       Bärbara datorer och tabletter drar mindre el än bordsmaskinerna och är att föredra. 

7.       Frysen lönar sig att avfrosta regelbundet, minst en gång om året eftersom isbildningen sänker egergieffektiviteten. Kontrollera även ifall frys och kyl går på maxeffekt och om det går att ta ner temperaturen.  Rekommendation för frys är -18° C, kylskåp +2 - +6 °C  och svalskåp +10 - +14 °C.

8.       Duscha snabbt och sänk temperaturen på vattnet, stäng av duschen när du masserar in shampoo och duschgel.

9.       Välj vattensparande modeller i duschhuvuden och blandare.

10.   Varmvattenberedaren kan ställas så svalt som möjligt men inte under +55°C.

11.   Undvik att värma ugnen i onödan och föredra snabba maträtter.

12.   Städa effektivt. Välj en energieffektiv dammsugare. Bekanta dig med vårt urval av dammsugare och utrustning. Se till att maskinerna fungerar effektivt och byt filter och dammpåsar regelbundet.

13.   Köp högklassiga verktyg och förnya dem regelbundet. Kom ihåg att återanvända de gamla på rätt sätt.

14.   Flytta elförukningen till förmånligare klocktider, elen är som dyrast på vardagarna kl. 8-10 och 16-18.

Från Hartmans näthandel hittar du många högklassiga produkter som effkktiverar elförbrukningen och ger märkbara inbesparingar i det dagliga livet såväl hemma som på arbetet. Beställ produkterna direkt hem eller besök våra butiker.