Hållbar utveckling

Hartman har tagit steg mot att bli självförsörjande på el. Finlands officiella klimatmål är att bli kolnetral år 2035. Detta kräver miljövänliga åtgärder av alla.

Hartmans energisjälvförsörjning förbättrades när det installerades solpaneler på fastighetstaken i Esbo och Vasa. Genom att ta tillvara solenergin garanteras en självförsörjning under sommaren.

Energisjälvförsörjning och led-belysning

Egna solenergikraftverk har monterats på Hartman-fastigheternas tak i Esbo och Vasa. Solpanelerna samlar förnyelsebar solenergi, vilket garanterar en elsjälvförsörjning sommartid. Även andra årstider när solen skiner täcks en stor del av förbrukningen.

Förutom detta har man gjort omfattande belysningsändringar i fastigheterna i Vasa, Seinäjoki, Jakobstad, Karleby och Esbo. Belysningen i fastigheterna har bytts ut till led-belysning som drar mindre el. Utereklamen har även förnyats med energisnål led-teknik.

Truckarna går på solenergi

Största delen av truckarna hos Hartman är eltruckar och får sin energi från en förnyelsebar solenergi. Dessutom har kunderna möjlighet att ladda sina bilar hos Hartman.Nyttan av den förnyelsebara energin ökar i framtiden när solpaneler installeras på alla handelsplatser.

Genom att förnya belysningen

och att samla solenergi

minskning 723.933 kWh/år
CO2-utsläppsminskning 247 ton/år

Vilket skulle motsvara

47.500 planterade träd
21 avverkad skogshektar
791.500 körkilometer med bil

Minskning med förnybar solenergi

√ 1.806 datoranvängning/år

√ 37 med elbilisters årsförbrukningar Kunderna har möjlighet att gratis ladda sina bilar på laddningsställen. Bild från Gamla Vasa där energin till laddningsstället kommer från solpanelerna på taket.