Hållbar utveckling

Hartman har tagit steg mot att bli självförsörjande på el. Finlands officiella klimatmål är att bli kolnetral år 2035. Detta kräver miljövänliga åtgärder av alla.

Hartman kommer att öka sin energisjälvförsörjning genom att investera i nya solkraftverk på taken till sina butiker. Genom att ta tillvara solenergin garanteras en självförsörjning under sommaren.

Energisjälvförsörjning och led-belysning

Flera av Hartmans anläggningar har redan egna solkraftverk, och Hartman har som mål att öka dessa inom en snar framtid. Solpanelerna samlar förnyelsebar solenergi, vilket garanterar en elsjälvförsörjning sommartid. Även andra årstider när solen skiner täcks en stor del av förbrukningen.

Alla Hartman-anläggningar har genomgått omfattande belysningsrenoveringar och ersatt byggnadsbelysning med energibesparande LED-belysning. Dessutom har utomhusreklamen uppgraderats till energieffektiv LED-teknik och smartare styrning av belysningens drifttid.

Truckarna går på solenergi

I framtiden kommer Hartman endast att köpa elektriska gaffeltruckar. Största delen av truckarna hos Hartman är eltruckar och får sin energi från en förnyelsebar solenergi. Nyttan av den förnyelsebara energin ökar i framtiden när solpaneler installeras på alla handelsplatser.

Beräknad besparing från uppgradering av belysning

  • minskning 802.000 kWh/år
  • CO2-utsläppsminskning 273 ton/år

Vilket skulle motsvara

  • 52.500 planterade träd
  • 23 avverkad skogshektar
  • 876.500 körkilometer med bil

Beräknad minskning från förnybar solenergi

  • CO2-utsläppsminskning 441 ton/år

Vilket skulle motsvara

  • 4.767 års datoranvändning
  • Årlig förbrukning för 98 genomsnittliga bilar
  • 38 avverkad skogshektar

Kunderna har möjlighet att gratis ladda sina bilar på laddningsställen. Bild från Gamla Vasa där energin till laddningsstället kommer från solpanelerna på taket.