Vastuullisuus

Hartman – Vastuullista toimintaa jo yli 160 vuotta

Vastuullisuus työelämässä on aina ollut tärkeää mutta viime vuosina vastuullisuuden merkitys on korostunut entisestään. Vastuullisia toimia vaaditaan yhä enemmän eri tahoilta ja mekin haluamme vastata näihin vaatimuksiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Hartman on pitkän historian kokenut organisaatio, joka on myös omalla toiminnallaan pyrkinyt edistämään vastuullisia tekoja omassa liiketoimintastrategiassaan. Uuden raportointivelvollisuuden myötä olemme päässeet pohtimaan tarkemmin meidän arkipäiväisiä toimiamme vastuullisuuden saralla. Tämä on hieno mahdollisuus tunnistaa hyviä päivittäisiä toimintatapoja sekä kartoittaa vaihtoehtoja, jotta voimme kehittyä ja tehdä asiat vieläkin paremmin.

Hartmanin yli 160 vuoden historian aikana on ehtinyt tapahtua paljon. Olemme oppineet sen, että mikäli haluaa menestyä nopeasti muuttuvassa ja kehittyvässä maailmassa on myös tärkeää säännöllisesti tarkastella omia toimintamallejaan. Tämä tarkoittaa, että hyvistä käytänteistä on tärkeä pitää kiinni, sekä ottaa opiksi asioista, jotka eivät toimi ja samalla kehittyä ja sopeutua ympäröivän maailman vaatimuksiin.

Viimeiset vuodet ovat sisältäneet paljon mullistavia tapahtumia, jotka ovat taas kerran osoittaneet, että kehityksen ja vastuullisuuden osalta ei ole aikaa levätä laakereillaan. Vastuullinen liiketoiminta on jokapäiväistä tekemistä ja sen merkitys korostuu koko ajan enemmän ja enemmän.  

Nyt olemmekin lähteneet rakentamaan täysin uudenlaista vastuullisuusstrategiaa, joka pohjautuu meillä kolmeen eri osa-alueeseen; ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja taloudelliseen vastuuseen. Tavoitteenamme on aktiivisesti työskennellä näiden asioiden parissa ja säännöllisesti valita näistä osa-alueista kehityskohteita, joita lähdemme yksiköissämme viemään eteenpäin.

Venäjän vastaisten pakotteiden vaikutus

Liittyen EU:n Venäjää vastaan asettamiin pakotteisiin, jotka johtuvat Ukrainaan kohdistuvasta hyökkäyssodasta. Hartman Rauta Oy seuraa näitä pakotteita ja niiden kehittymistä. Teemme omat arviot ja päätökset parhaan tietomme mukaan pakotteiden vaikutuksista hankintakanaviimme.

Hartman Rauta Oy noudattaa EU:n asetuksia ja määräyksiä sekä vaatii myös toimittajiaan toimimaan samoin.

Kestävä kehitys

Hartman on ottanut askeleita kohti energiaomavaraisuutta.

PEFC

Edistää metsien hoitoa ja vastuullista puunhankintaa.

Energiansäästövinkit

Energiansäästötalkoisiin niin kotona kuin työpaikoilla.

Whistleblowing -ilmoituskanava

Kyseessä on luottamuksellinen ja sähköinen ilmoituskanava.