Hartmanille on myönnetty PEFC-sertifikaatti

Det Norske Veritaksen suorittaman auditoinnin perusteella on  Hartman Rauta Oy:lle helmikuussa 2013 myönnetty puun alkuperän PEFC CoC-serfikaatti Det Norske Veritaksen toimesta sekä PEFC-merkin käyttöoikeus PEFC Suomen toimesta. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, jonka puun alkuperän seurantajärjestelmän (Chain of Custody) avulla puutuotteita valmistava, myyvä tai käyttävä yritys varmistaa luotettavasti, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta. Tieto puun alkuperästä on yhä tärkeämpää ympäristötietoisemmiksi muuttuvilla markkinoilla. PEFC-sertifikaatti on vahva viesti Hartman Rauta Oy:n vastuullisuudesta asiakkaitaan ja yhteistä ympäristöä kohtaan. Katso PEFC CoC-sertifikaatti sekä kuvaus alkuperän seurantaprosessista oheisesta liitteestä PEFC Certificate Hartman 2022 Lue lisää PEFC-sertifikaatista tästä