Mitä on PEFC-metsäsertifiointi?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-verkostoon kuuluu jäsenorganisaatioista ympäri maailman.

PEFC osoittaa metsänhoidon kestävyyden

Metsät ovat tärkeä uusiutuva luonnonvara, ja samalla ne muodostavat elinympäristöjä tuhansille eläin- ja kasvilajeille. Metsillä on keskeinen tehtävä ilmaston säätelyssä, ja lisäksi ne tuottavat raaka-ainetta moniin tuotteisiin. PEFC-sertifioiduissa metsissä pidetään huolta metsäluonnosta, sekä ylläpidetään toimeentulon, ulkoilun ja virkistymisen mahdollisuuksia.

PEFC on vastuullinen valinta

Puun alkuperän PEFC-sertifiointi tarjoaa käytännöt puuraaka-aineen alkuperän seuraamiseen ja puutuotteiden toimitusketjujen vastuullisuuden osoittamiseen. Sekä metsänhoidon että puun alkuperän seurannan vaatimusten toteutumista valvovat sertifiointiyritykset, jotka viranomaiset ovat todenneet riippumattomaksi ja päteväksi.

Kestävyydestä kertova PEFC-merkki edistää vastuullista kuluttamista. PEFC-merkki tarjoaa yritysasiakkaille ja kuluttajillemahdollisuuden valita tuotteita, joiden valmistuksessa tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidettujen metsien puuta.

Hartmanille on myönnetty PEFC-sertifikaatti

Det Norske Veritaksen suorittaman auditoinnin perusteella on  Hartman Rauta Oy:lle helmikuussa 2013 myönnetty puun alkuperän PEFC CoC-serfikaatti Det Norske Veritaksen toimesta sekä PEFC-merkin käyttöoikeus PEFC Suomen toimesta. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, jonka puun alkuperän seurantajärjestelmän (Chain of Custody) avulla puutuotteita valmistava, myyvä tai käyttävä yritys varmistaa luotettavasti, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta. Tieto puun alkuperästä on yhä tärkeämpää ympäristötietoisemmiksi muuttuvilla markkinoilla. PEFC-sertifikaatti on vahva viesti Hartman Rauta Oy:n vastuullisuudesta asiakkaitaan ja yhteistä ympäristöä kohtaan. Katso PEFC CoC-sertifikaatti oheisesta liitteestä PEFC Certificate Hartman Lue lisää PEFC-sertifikaatista tästä