Tilaus- ja toimitusehdot

Hartman Rauta (myöhemmin myyjä) noudattaa Suomen Rautakauppayhdistys ry / Rasi ry:n yleisiä myyntiehtoja sekä kuluttajakauppaan, mainontaan ja markkinointiin liittyviä säännöksiä ja suosituksia. 

Myyjä toimittaa pääsääntöisesti tuotteita vain Manner-Suomeen, johon on kiinteä tieyhteys. Mikäli haluat tilata tuotteita Ahvenanmaalle, saaristoalueille, sisävesien saariin (ei tieyhteyttä) tai pohjoisimpaan Suomeen, ota ensin yhteyttä myyjään ja varmistaa onko toimitus mahdollinen ja aiheuttaako se lisäkustannuksia.

Omistusoikeus myytyyn tavaraan säilyy myyjällä kunnes kauppahinta mahdollisine viivästyskorkoineen on suoritettu. Ostajalla ei ole oikeutta luovuttaa tavaraa edelleen, liittää sitä muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä tavarasta omistajan tavoin. Myyjällä on oikeus kieltää tavaran edelleen luovuttaminen tai asentaminen, jos myyjällä on asiakkaalta erääntynyttä laskusaatavaa tai myyjällä muuten on peruste todeta, ettei asiakas kykene suoriutumaan avoimista maksuista. Myyjällä on tässä tilanteessa oikeus ottaa myymänsä tavara takaisin ja vähentää hyvityshinnasta kaikki takaisinotosta aiheutuneet kulut sekä 25 % myyntihinnasta.

Maksut

Laskutuskaupassa myyjällä on oikeus veloittaa toimitukseen mahdolliset liittyvät lisäveloitukset asiakkaalta.


Minimirahti                      15 €
Laskutuslisä                       4 €
Muistutuskulu                 10 € (kuluttajilta perintäL 10 a § mukaisesti)