Hakuehtoihin sopivia tuotteita ei löydy.
Hunton

Hunton

Puu on tärkein raaka-aineemme

Luonnon raaka-aineet ovat puista, kasveista, eläinkunnasta tai merestä saatavia raaka-aineita. Puu on luonnollinen ja uusiutuva raaka-aine, jolla on monia hyviä ominaisuuksia. Puusta valmistetuilla materiaaleilla on hyvät edellytykset pitkään käyttöikään ja elinkaareen.

Hunton tuottaa puukuitua kuusihakkeesta, jota saadaan norjalaisista PEFC™-sertifioiduista metsistä. Norjassa metsänhoidolle on asetettu tiukat säännökset. Kaikki ostamamme puutavara on peräisin metsästä, jolle on laadittu uudistamissuunnitelma. Näin luonnon kiertokulku jatkuu.

Suurin osa tukkipuusta käytetään rakennusmateriaaleihin. Meidän resurssimme on sahateollisuuden jäännöstuotteena syntyvä puuhake. Puuhakkeesta valmistamme puukuitua, joka on puukuitupohjaisten rakennusmateriaaliemme pääasiallinen ja tärkein raaka-aine.

Puu sitoo hiilidioksidia
Hiilidioksidin (CO2*) osuus ihmisen aikaansaamista ilmastokaasuista on kaikkein suurin. Puu on ainoa hiiltä sitova rakennusmateriaali, ja kun puusta valmistetaan tuotteita, se jatkaa hiilen sitomista. Valmistamamme tuotteet sitovat elinaikanaan huomattavasti enemmän hiiltä kuin mitä niiden tuotannosta aiheutuu hiilidioksidia. Näin kokonaisvaikutus kallistuu hiilen varastoinnin, eikä päästöjen puolelle.