Energi från solen

Hartman har tagit steg mot att bli självförsörjande på el. Finlands officiella klimatmål är att bli kolnetral år 2035. Detta kräver miljövänliga åtgärder av alla.

Hartmans energisjälvförsörjning förbättrades när det installerades solpaneler på fastighetstaken i Esbo och Vasa. Genom att ta tillvara solenergin garanteras en självförsörjning under sommaren.

Truckarna går på solenergi

Största delen av truckarna hos Hartman är eltruckar och får sin energi från en förnyelsebar solenergi. Dessutom har kunderna möjlighet att ladda sina bilar hos Hartman.Nyttan av den förnyelsebara energin ökar i framtiden när solpaneler installeras på alla handelsplatser.

Växthusgasutsläppen ner

Genom att använda förnyelsebar solenergi!

Motsvarar 32 bilars utsläpp på ett år!

Klara miljövinster

Resultat med förnyelsebar solenergi:

Ren energi

√ 1.600 datorer under ett år.

√ 1.400.000 arbetstimmar för dataskärmar.

Kunderna har möjlighet att gratis ladda sina bilar på laddningsställen. Bild från Gamla Vasa där energin till laddningsstället kommer från solpanelerna på taket.