Hartman är certifierat enligt PEFC

Framsida/Hartman är certifierat enligt PEFC
Hartman är certifierat enligt PEFC 2017-01-25T14:28:04+00:00

På basen av Det Norske Veritas utförd certifieringsrevision har Harman Järn Ab i februari 2013 av Det Norske Veritas beviljats PEFCs spårbarhetscertifikat (CoC)  samt av PEFC Finland licens att använda PEFCs logotyp och märkning.   PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) är ett internationellt skogscertifieringssystem med hjälp av vars spårbarhetscertifiering (Chain of Custody) företag som tillverkar, marknadsför eller använder träbaserade produkter kan visa att virkesråvaran kommer från skogar som sköts på ett hållbart sätt. Uppgifter om virkets ursprung blir allt viktigare ju mer miljömedveten marknaden blir. PEFCs spårbarhetscertifikat vittnar om Hartmans ansvarsfullhet gentemot sina kunder och mot miljön. Se PEFC CoS-cerfikatet samt spårbarhetscertifieringens processbeskrivning här PEFC Certificate Hartman 2014. Läs mer om PEFC-certifikat här