Femte generationen 2000-

Framsida/Om Hartman//Femte generationen 2000-
Femte generationen 2000- 2017-07-27T08:38:12+00:00

Hartman-idag

2000
Björn Hartman utses till verkställande direktör. Leif Back fortsätter som vice verkställande direktör. Hartman Hem grundas.

2001
I den nya koncernstrategin fastställs att mer resurser ska koncentreras till järnhandeln. Bolagets branscher bolagiseras. Samarbetsavtalet med Kesko sägs upp.

2002
Lastbilsverksamheten i Karleby och Jakobstad säljs till Wetteri och verksamheten i Vasa och Närpes till Käyttöauto i Seinäjoki. Inom järnhandeln startas ett omfattande utvecklingsprogram.

2003
Personbilshandeln och personbilshandelns fastigheter säljs till Autotalo Mobila Oy.

2004
I Vasa inleds båthandeln på nytt i Fritidsenheten i Liselund. Affärsplatserna i Vasa och Jakobstad förnyas.

2005
I Tammerfors grundas bolagets femte affärsplats. Affärsplatsen i Seinäjoki förnyas.

2006
Affärsplatsen i Karleby förnyas och fastigheten på granntomten köps.

2008
Bolagets kontorsorganisation slopas och en försäljningslinjeorganisation införs. Pintaväris affärsverksamhet i Tammerfors förvärvas.

2009
Försäljningen sjunker kraftigt då marknaderna dyker. Pietecs affärsverksamhet i Jakobstad och Seinäjoki förvärvas.

2010
I Härmä öppnas bolagets nya stållager och lagringen av stål koncentreras dit. Importverksamhetens betydelse ökar kraftigt i synnerhet när det gäller stål och träbaserade skivor. Försäljningen växer i praktiken lika mycket som den året innan sjönk.

2011
Den starka tillväxten inom försäljningen fortsätter. Oy Woodpro Ltd:s affärsverksamhet förvärvas.

2012
Bolaget fyller 150 år.

2013
Bolagets sjätte handelsplats öppnas i Esbo.
Hartmans affärshus vid torget i Vasa fyller 100 år.

2017
Företaget fyller 155 år på finlands 100-årsjubileumsår.