Lars Hartman 1937-1969

Framsida/Om Hartman//Lars Hartman 1937-1969
Lars Hartman 1937-1969 2017-07-03T14:35:25+00:00

Lars-{hy8w6-bo8qg-bm77e}

1937
En pensionsfond som omfattar hela personalen grundas.

1938
Järn Ab – Rauta Oy i Jakobstad och Pohjolan Rauta Oy i Rovaniemi köps.

1939
60 % av de manliga anställda är inkallade till militärtjänst. Emil Öist fungerar som chef för företaget medan Lars är vid fronten som chef för kompaniet JR9.

1942
Aktiemajoriteten i Ab Alfred Björklunds Järnhandel i Gamlakarleby förvärvas.

1950
En brand i butiken i Vasa förstör hela inredningen. Pohjolan Rauta Oy i Rovaniemi läggs ned på grund av bristfällig skötsel och den svåra administreringen.

1951
Den så kallade Koreaboomen för med sig ökad försäljning av alla sorters järnvaror.

1952
På grund av dålig lönsamhet säljs Björklunds Järnhandel i Jakobstad till familjen Sandqvist.

1957
Ansvaret för pensionsfonden övergår till den officiella stiftelsen C. J. Hartmans Pensionsstiftelse rs.

1958
Lars-Erik träder i faderns tjänst, och Gustaf gör det följande år.

1962
Företagets 100-årsjubileum firas den 2 augusti.

1964
Tanken på att ombilda C. J. Hartman till aktiebolag börjar gro. Handels- och industriministeriet fastställer bolagsordningen den 4 september.

1965
En båthall och en verkstad för utombordsmotorer öppnas på Vidgrenska grundet vid Brändö bro. Firmans sista häst, Putte, säljs till Replot.

1967
Företaget tar i bruk sitt första automatiska databehandlingssystem. En brand i affärshuset förstör hela källarlagret. Branden orsakade skador för 1,4 miljoner mark och var därmed årets största brandskada i Finland.

1968
Verksamheten i försäljningsenheten i Seinäjoki inleds i utrymmen som hyrs av Lakeuden Rautahaka Oy i industriområdet Kapernaum.