Lars-Erik och Gustaf Hartman 1970-1999

Framsida/Om Hartman//Lars-Erik och Gustaf Hartman 1970-1999
Lars-Erik och Gustaf Hartman 1970-1999 2017-07-03T14:35:25+00:00

70-{woquk-nnckm-iloto}

1970
Lars avlider efter en långvarig sjukdom vid 66 års ålder den 1 juli. Oy C.J. Hartman Ab införs i handelsregistret den 3 juli. Lars-Erik blir verkställande direktör och Gustaf styrelseordförande.

1972
I Jakobstad inlöses Oy Telko Ab:s alla aktier i Järn Ab – Rauta Oy.

1973
Järn Ab i Jakobstad fusioneras med Oy C.J. Hartman Ab. Den nya centrallagerbyggnaden i Liselund i Vasa färdigställs, dit även butiken flyttas. Butiken får namnet Hartmarket.

1974
Oy Renlund Ab:s lagerhall i Jakobstad köps.

1976
Oy Ermo Ab:s partiverksamhet i Karleby köps.

1980
Databehandling i realtid införs, vilket möjliggör färsk statistik och uppdaterade uppgifter omprodukterna i lagret. Partiförsäljningen och lagerutrymmena, som man i Karleby hade hyrt av Ermo, köps.

1981
I Kauhajoki köps Rakennusmarket Oy:s hela aktiestock och företagets femte försäljningsenhet öppnas där.

1982
Teräs lagerbyggnad i Jakobstad och Teräs stållager i Tjärhovet i Karleby köps. I Vasa hyrs Teräs stålhall.
I Seinäjoki byggs nya lagerhallar och kontorslokalerna förstoras.

1984
Mikrofilmning av inkommande fakturor införs och som första företag i Finland införs ett datorbaserat kassasystem för kontantförsäljningen.

1987
Oy Haldin Ab:s affärsverksamhet i Vasa och Närpes förvärvas och företaget blir bilhandlare.

1989
Bolagets bilhandel utvidgas genom förvärv av Oy Auto-Haro Ab:s affärsverksamhet i Karleby, Ylivieska och Jakobstad. Genom detta förvärv stiger antalet anställda till 400. Båthandeln avslutas. Lars-Erik avlider vid 57 års ålder den 3 november.

1990
Gustaf Hartman blir styrelseordförande och till verkställande direktör väljs Leif Back, som har varit vice verkställande direktör. Bolagets försäljning överstiger för första gången en miljard när den stiger till 1 177 miljoner mark. Ett nytt bilhus byggs i Stenhaga i Vasa.

1991
Bolagets försäljning sjunker kraftigt och årsresultatet visar förlust efter många goda år.

1992
Oy Veho Ab:s agenturer förvärvas i Vasa, Jakobstad och Karleby.

1995
Depressionen känns fortfarande av och försäljningen inom landets järnhandel fortsätter att sjunka. Antalet anställda har minskat till 300.

1997
Inom järnhandeln ingår bolaget ett samarbetsavtal med Kesko.

1999
Bilhuset i Stenhaga i Vasa byggs ut.