Carl Johan Hartman 1862-1909

Framsida/Om Hartman//Carl Johan Hartman 1862-1909
Carl Johan Hartman 1862-1909 2017-07-03T14:35:25+00:00

CJ-{k0tww-lkfhw-i36s2}

1862
Carl Johan Hartmans borgarrättigheter och rätt att idka inrikes- och utrikeshandel godkänns av magistraten i Vasa. C. J. Hartmans Kolonialvaruhandel öppnas den 2 augusti vid torget i Vasa.

1863
Carl Johan blir den största exportören av levande djur från Vasa. Försändelserna omfattar flera hundra kor, svin och får.

1866
Lahti Ölbryggeri grundas och samtidigt öppnas en ölstuga bakom butiken på Handelsesplanaden. Butiken har fyra anställda. Det finns många nya varor till salu: köksspisar,utländska kryddor, amerikanska såningsmaskiner, porslin, kläder och ”flyttbara Waterclousetter af zinkplåt”.

1869
Carl Johan köper fastigheterna på Hovrättsesplanaden 15 och Kyrkoesplanaden 1 av Nils Petter Åbergs konkursbo.

1876
Exportverksamheten läggs ner, eftersom det inte längre är lönsamt att exportera huvudprodukten tjära då ångfartygen har konkurrerat ut segelfartygen.

1881
Carl Johan tecknar två telefonaktier à 300 mk, den ena i butikens namn och den andra i Lahti Ölbryggeris namn. Den första telefonen kommer till butiken. Telefonnumret är 70.

1883
Pohjola Bränneris konkursbo övertas tillsammans med Viktor Schauman. De får tillstånd att tillverka 170 000 kannor brännvin följande år.

1887
Butikens anställda lär sig räkna enligt det nya metersystemet.

1888
Carl Johan förlänas titeln kommerseråd för att han aktivt har verkat för handeln och industrin i Vasa.

1890
Lahti Ölbryggeri säljs till Bryggeri Ab Bock.

1892
Järnavdelningens omsättning överstiger alla de andra avdelningarnas sammanlagda omsättning. C. J. Hartmans Kolonialvaruhandel börjar i tidningsannonser kallas C. J. Hartmans Jernboda.