Ledning och administration

TELEFON

(06) 326 6111

BESÖKSADRESS

Handelsesplanaden 12, 65100 Vasa

POSTADRESS

PB 53 65101 Vasa