Arvonnan säännöt

Järjestäjä

Hartman Rauta Oy

Y-tunnus 0628046-1

  • Vaasa, Liisanlehdontie
  • Seinäjoki, Teollisuustie 9
  • Pietarsaari, Pohjanlahdentie 40
  • Kokkola, Tervahovintie 9

Osallistumiskelpoisuus ja sääntöjen hyväksyminen

Kampanjaan voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Järjestäjä pidättää oikeuden vahvistaa osallistujien osallistumiskelpoisuuden. Osallistumalla kampanjaan hyväksyt nämä säännöt. Mikäli ruotsinkielillä laaditun kampanjaa koskevan sääntöjen ehdoissa on ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielisten sääntöjen ehtoja.

Osallistuminen ja säännöt

Voit osallistua kampanjaan julkaisussa neuvotulla tavalla. Jos käytät kampanjaan osallistumiseen sosiaalista mediaa, profiilisi tulee olla julkinen.

Kaikkien kommentoineiden kesken arvotaan kahdelle (osallistuja + hänen mainitsemansa henkilö) yhden huoneen (n. 10-20m²) maalauspaketti sisältäen 9l maalin sävytettynä, maalarinteipin, siveltimen, telapakkauksen ja muovisuojarullan (arvo n. 80€). Arvonta suoritetaan maanantaina 5.10.2020. Palkinto on noudettava kyseisestä Hartmanin myymälästä. 

Kampanja ei ole sosiaalisen median palveluntarjoajan (Facebook, Instagram) sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kyseisen median palveluiden käyttöehtoja ja sääntöjä. Ei Facebook eikä Instagram ole mukana arvonnassa.

Kampanja-aika ja voittajan valinta

Kampanja-aika löytyy kilpailupostauksesta. Kampanja-ajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Voittaja arvotaan kampanja-ajan päätyttyä.

Kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan julkaisussa mainittu palkinto.

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Palkinnon voittajaan otetaan yhteyttä yksityisviestillä. Osallistuja vastaa tavoitettavuudestaan. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset osallistumistiedot tai voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta, on järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja. Lunastamatonta palkintoa ei korvata, eikä palkintoa voi vaihtaa rahaksi tai siirtää kolmannelle osapuolelle. Palkinto on noudettava kyseisestä Hartmanin myymälästä.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Osallistuja vastaa muista veroista, jotka voivat liittyä muun muassa osallistujan omaan tulonhankintaan. Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon käytön aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta. Järjestäjän vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kampanjan osallistuja vapauttaa järjestäjän sekä kampanjaan liittyvät yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kampanjaan. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa tai palkinnon noutamisessa.

Sääntöjen vastaiset osallistumiset

Jos järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen kampanjaan sekä evätä palkinto.

Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita, tai muita kuluja miltään osin. Mikäli järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpillisestä tai sääntöjen vastaisesta menettelystä, järjestäjä voi poistaa osallistujan aineiston ja tiedot kampanjasivuilta.

Muutokset kampanjan sisältöön

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden perua tai muuttaa kampanjaa. Järjestäjä ilmoittaa kampanjasivuilla ja mahdollisuuksien mukaan muissa markkinointikanavissa, mikäli joutuu tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen.